sacred geometry header image with logo

DRAUGI:

antroposofijas mājas lapa
Lapa atjaunota 2018. gada 29. martā.

Kas par būtisku teic esam nebūtisko, par nebūtisku tur būtisko, tas būtisko neiepazīs, jo ir lēmis sev meklēt aplamo. Kas par būtisku teic esam būtisko un par nebūtisku tur nebūtisko, tas iepazīs būtisko,- viņš ir lēmis sev meklēt patieso.
Dhammapada, Jamakavaga, 11.-12.[1]


Aicinu pieteikties jaunai Sakrālās ģeometrijas un ezoteriskās filosofijas interesentu grupai piektdienu pēcpusdienā!

jauns_sakums

Nodarbību sākums — 2018. g. pavasara vienādībās (23. martā)

Nodarbības notiek Rīgas centrā katru piektdienu no plkst 15:00 — 17:30

Garīgās izziņas ceļa lekciju un nodarbību ietvaros nodarbojamies ar sekojošu tematiku:

Lūdzu pieteikumus uz e-pastu: info@sakralageometrija.lv! vai arī uz Facebook "Sakrālā ģeometrija" PM šeit Lūdzu dažus vārdus par sevi!

Kaspars Rikards, Mag. archit.

P.S. Sakrālās ģeometrijas kursa ilgums nav ierobežots, un ir atkarīgs tikai no Tevis paša! Tev nav nepieciešamas īpašas zīmēšanas priekšzināšanas, taču vēlams zināms ieskats par garīgām praksēm. Nodarbībās nepieciešams: cirkulis, zīmulis, lineāls, taisnleņķa trīsstūris un balts papīrs (A4-A2 formāts).

Iesaki